Doelstellingen

Wie zijn wij?

Fincover is een stichting die al sinds 1957 contracten voor goede collectieve verzekeringen sluit. Alleen collega's en gepensioneerden van het Ministerie van Financiën, de Belastingdienst en verwante diensten en instellingen kunnen van deze door Fincover geregelde collectieve verzekeringen gebruik maken. De gezinsleden van de medewerkers en gepensioneerden kunnen meeverzekerd worden.


Waar staan wij voor?

Collectief verzekeren biedt voordelen boven het individueel sluiten van een verzekering. Een lagere premie bijvoorbeeld. Ook streeft Fincover naar een aantrekkelijk vergoedingenpakket dat voldoet aan de wensen en de behoeften van de doelgroep. Minstens zo belangrijk: hoe groter het aantal deelnemers des te interessanter wij zijn voor verzekeraars!

Een verzekeringsovereenkomst komt altijd tot stand na bemiddeling door een assurantietussenpersoon die in het bezit is van een Wft-vergunning (Aon), of rechtstreeks bij een verzekeraar (Centraal Beheer Achmea).

Aon Empower Results

Samenwerking met Aon

Fincover wordt hierin bijgestaan door Aon Verzekeringen. Aon Verzekeringen (onderdeel van Aon Nederland CV) is de makelaar op de verzekeringscontracten. Aon staat onder toezicht van de AFM en geregistreerd in het Wft register onder nummer 12009529. Daarbij is Aon aangesloten bij Adfiz.

Naar Aon Verzekeringen