Het bestuur

Het bestuur van Fincover

Het bestuur van Fincover bestaat uit enthousiaste (oud-)collega's. Het ministerie steunt het werk van de stichting en verleent daartoe ook de noodzakelijke faciliteiten.

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Foto F. Schippers

Mr. F. Schippers
(Fred)

Voorzitter

Directeur Directie
belastingen MKB

Foto M. Voss

Mw. drs. M.T.H. Voss
(Marjan)

Vice-voorzitter

Werkzaam bij Belastingdienst Grote ondernemingen West

Foto F. Heye

F.C.M. Heye
(Frans)

Secretaris

Werkzaam bij Fincover (Belastingdienst, SSO- organisatie & Personeel)

Foto F. Lelyveld

Drs. L.P. Claassen
(Lennard)

Penningmeester

Werkzaam bij Directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen

Foto B. Hiensch

Drs. A.G. Hiensch
(Bert)

Bestuurslid

Vertegenwoordiger
gepensioneerden

Foto M. Voss

Mw. J. Essen
(Judith)

Bestuurslid

Werkzaam bij Directie
Financiƫle Markten

Foto M. Voss

Mw. M.E. van Blanken
(Manuela)

Bestuurslid

Werkzaam bij Belastingdienst
MKB